Wehl

In Wehl was er ruim tienduizend jaar geleden al sprake van menselijke activiteiten. Jagers en verzamelaars bezochten aan het eind van de Oude Steentijd het gebied. In de Romeinse tijd zijn er zeker vijf nederzettingen geweest. Onder andere op het Hessenveld en in het centrum. Rond het jaar 1200 komt voor het eerst de naam Wehl (Weel) voor in akten. Wehl was ruim vier eeuwen lang een Kleefse enclave. Het viel toen onder het gezag van Pruisen. In 1816 vielen de Kleefse enclaves met de heerlijkheid Wehl weer onder het gezag van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Wehl werd een zelfstandige gemeente, maar werd bij de gemeentelijke herindeling in 2005 bij de gemeente Doetinchem gevoegd.

Historie

Het historische dorpshart is nog steeds het centrum van het dorp. Wehl heeft een eigen treinstation aan de lijn Arnhem-Winterswijk. Naast het spoor ligt een industrieel monument, de oude graansilo die dateert uit het begin van de vorige eeuw. Het is een markant gebouw in de omgeving, een kathedraal van het platteland, zoals deze silo’s wel genoemd worden. Het fabriekscomplex is nu een inspirerende werkplek voor creatieve ondernemers. Schuin daar tegenover staat de stoomtimmerfabriek uit 1907. In het karakteristieke pand zijn alle machines nog aanwezig.

Natuur

Natuurschoon vind je in het buitengebied: de mooie essencomplexen, het Wehlse Bos, landgoed het Jagershuis en het Stille Wald. Enkele bijzondere boerderijen dragen bij aan het karakteristieke landschap. Tussen de stad Doetinchem en het dorp Wehl liggen de Wehlse Broeklanden. Het Wehlse Bos in het zuidwesten is een mooi wandelgebied met een natuurcamping en het Jagershuis. 

Evenementen

Een bijzonder evenement is de jaarlijkse Sacramentsprocessie op de eerste (of tweede) zondag na Pinksteren. De bedetocht is bedoeld als eerbetoon aan het meegedragen ‘Sacrament des Altaars’. Bij deze eeuwenoude traditie treden de inwoners in de voetsporen van hun voorouders. Deze ‘Wehlse Umdracht’ begint om 9.30 uur met een viering in de Martinuskerk, waarna de gelovigen in een lange stoet naar het Hagelkruis aan de rand van het dorp trekken. Na afloop geven de schutterijen Eendracht en Martinus een vendelhulde bij de kerk. Een vrij nieuw evenement voor jong en oud is het Dorpsfeest Wehl onder het motto ‘Veur elk wah Waehls’.  
De laatste woensdag van juni gaat het weer los in het centrum van Wehl waar de grootste braderie plaatsvindt in onze regio met tientallen kramen.